درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام رحمت اله خوارزمي رحیم آبادی
رشته تحصیلی پژوهشگري گرایش تحقيقات آموزشي
آخرین مدرک تحصیلی دکتری
عضو بانک اطلاعاتی علوم انسانی
محل سکونت ايران / گیلان/ رشت
تاریخ تولد 1/1/1300
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل مرد متاهل
تاریخ عضویت من در مجمع 19/10/1388
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
PhD تحقیقات آموزشی دانشگاه میسور هندوستان 29/12/1389
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
BRIC Researcher 1/1/1300 همکاری ادامه دارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
علوم رفتاري فرهنگ و آموزش و علوم رفتاري سازمانها خیر 29/12/1299
تابلو اعلان متخصص
گروه پژوهشی علوم رفتاری
لیست دوستان متخصص
پویا ...
زینب ...
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات