درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام سارا اکرمی پور
رشته تحصیلی فیزیک هسته ای گرایش
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
عضو بانک اطلاعاتی علوم پایه
محل سکونت ايران / تهران/ کرج
تاریخ تولد 29/6/1359
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل زن متاهل
تاریخ عضویت من در مجمع 5/12/1389
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
سابقه کاری وجود ندارد
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات