درباره من !!!
متخصص در سایت حضور ندارد
راهبر کاربری
کتابخانه متخصص
نام مریم باغبان
رشته تحصیلی شیمی فیزیک گرایش شیمی فیزیک
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
عضو بانک اطلاعاتی فنی و مهندسی -> شیمی
محل سکونت ايران / مازندران/ آمل
تاریخ تولد 20/9/1363
صفحه اینترنتی شخصی ثبت نشده است
وضعیت تاهل زن مجرد
تاریخ عضویت من در مجمع 18/10/1390
سابقه تحصیلی وجود ندارد
عنوان مدرک موءسسه اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک ?
محل کار سمت کاری تاریخ شروع کار تاریخ اتمام کار ?
شرکت آبگون رنگ آمل مدیرکنترل و تضمین کیفیت 31/1/1388 همکاری ادامه دارد
سابقه مطالعاتی پژوهشی وجود ندارد
عنوان پژوهش زمینه پژوهش ارائه شده به ثبت تاریخ ارائه ?
تابلو اعلان متخصص
خالی است !
لیست دوستان متخصص
خالی است !
جستجو در محتويات سايت
تبلیغات